ELVEBREDDEN KUNSTPARK

ELVEBREDDEN KUNSTPARK Elvebredden kunstpark skaper opplevelser og inntrykk langs Nitelva i Lillestrøm og Sagelva i Sagdalen. Den eies og driftes av Lillestrøm kommune. Kunstparken er hittil finansiert av Skedsmo kommune, LillestrømBanken, Sparebankstiftelsen DNB og KORO.