ELVEBREDDEN KUNSTPARK

ELVEBREDDEN KUNSTPARK Elvebredden kunstpark ligger langs Sagelva og Nitelva i Lillestrøm. Den består av elleve stedstilpassede kunstinstallasjoner av anerkjente norske og internasjonale kunstnere. Den eies og driftes av Lillestrøm kommune. Kunstparken er finansiert av LillestrømBanken, Romerike Sparebank, Sparebankstiftelsen DNB, Lillestrøm kommune, og KORO.