ELVEBREDDEN KUNSTPARK

«Parkvokterne» (2014) av Christian Sunde

Forrige kunstverk 4 Neste kunstverk 6
Parkvokterne
Hammering man

«Parkvokterne» tematiserer mennesket og det menneskelige, og belyser de motsetninger og forskjeller vi alle har i oss og mellom oss. Det gjelder enten vi er store eller små, ensomme eller sosiale i dialog med hverandre, glade eller triste, nysgjerrige eller tilbaketrukket, bestemte eller usikre.

De åtte figurene søker på en humoristisk og underfundig måte å reflektere over disse nyansene og skape dialog mellom dem, slik at installasjonen kan ses på som et slags speilbilde av oss selv.

På avstand kan skulpturene ha assosiasjoner til trær og vekster som gror. Slik imiterer de trærne i parken, som også bryter opp fra bakken. Samtidig skiller de fargesterke, lysende hodene seg markant fra naturens vekster. De utgjør dermed også en sterk kontrast til det naturgitte. 

De er plassert i en sirkelformasjon, som også kan gi assosiasjoner til forhistoriske hellige monumenter.

Parkvokterne
Flomvokterne kontruksjon

Christian Sunde arbeider med skulptur og installasjoner. Skulpturene er ofte utført i moderne plastbyggematerialer og er som regel satt i nært samspill med lys og ulike teknologiløsninger.

Gjennomgående for Sundes arbeider er at verkenes karakter endrer seg med det naturlige lyset. Når mørket senker seg, forandrer kunstverkene seg. De trer gradvis mer frem og blir til lysende, fargeintense objekter.

Christian Sunde
Parkvokterne

Kunstverkene har ofte et enkelt fortellerspråk på avstand, men på nært hold kommer de mer intime detaljene frem. Verkene viser seg gjerne da å ha et underfundig og humoristisk tilsnitt som inviterer til tankeflyt og undring.

Christian Sunde har hatt over 35 utsmykkingsprosjekter, i hovedsak i det offentlige rom. Mange av kunstprosjektene har et sosialt fokus. Han har jobbet med alt fra urbane steds- og identitetsprosjekter til prosjekter i landlige og naturgitte omgivelser – og for alle typer brukergrupper. Hans arbeider er derfor å finne i alt fra skoler og barnehager til sykehus, bedriftskontorer og parker.

Sunde er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Institutt for metall (1993).