ELVEBREDDEN KUNSTPARK

«Yes to all» (2016) av Sylvie Fleury

Forrige kunstverk 6 Neste kunstverk 8
Yes to all
Hammering man

Utsagnet «Yes to all» preger mange av arbeidene til kunstneren de siste årene. Det kan leses både som «Ja til alt» eller som «Ja til alle». 

Fleury er kjent for å lage kunst som kan oppfattes som en kynisk kommentar til forbrukersamfunnet og higen etter luksusvarer i en stadig mer overfladisk og kommersiell verden. Kunstverket er utformet med en teknikk og et utrykk som er kommersielt, men kunstnerens budskap er det motsatte. 

Fleury bodde på Grand Hotell i Oslo da hun jobbet med denne skulpturen og skal ha latt seg inspirere av det lysende Freia reklameskiltet i Karl Johansgate.

Skulpturen er en gave fra Sparebankstiftelsen DNB til Skedsmos innbyggere og en del av deres prosjekt "Skulpturstopp". 

Global-Elvebredden kunstpark-yestoall modell
Fleury skal ha latt seg inspirere av det lysende Freia reklameskiltet i Karl Johansgate.

Sylvie Fleury er en Sveitsisk samtidskunstner som primært arbeider innen retningen pop art. Mange av hennes kunstverk kommenterer det kommersielle og overfladiske forbrukersamfunnet, ofte med et kjønnsperspektiv. Hun er også kjent for lage provokative installasjoner som problematiserer måten det moderne mennesket bygger sin identitet gjennom shopping og konsum av merkevarer. 

Sylvie Fleury
Kunstneren Sylvie Fleury arbeider primært innen retningen pop art.

Fleury har vekket internasjonal oppmerksomhet med en rekke av sine arbeider, som er kjøpt inn i samlingene til både Museum of Modern Art i New York, Senter for kunst og media i Karlsruhe og Museum der Moderne i Salzburg. Hun bor og arbeider i Geneve.