ELVEBREDDEN KUNSTPARK

«Utitulert» (2012) av Liv Anne Lundberg og Kyrre Andersen

Forrige kunstverk 1 Neste kunstverk 3
Sagbladet Hovedbilde
Hammering man

Dersom man kunne skru tiden tilbake noen tiår, ville dette kunstverkets omgivelser vært omgitt av hektisk sagbruksdrift. Lillestrøm oppsto og vokste frem som følge av sagbruksvirksomheten i siste halvdel av 1800-tallet.

Nærheten til elva, bygging av jernbanen og oppfinnelsen av dampmaskinen var forutsetninger for utviklingen. Sirkelsagbladet er derfor valgt som motiv for en skulpturell form. Det refererer til stedets historie og inviterer samtidig til en dialog mellom gammelt og nytt – fortid og fremtid.

Verket har ingen tittel. På folkemunne går det imidlertid under navnet «Sagbladet».

Sirkelsagbladet er plassert i sprekken mellom jernbanebrua og gangbrua. Bruenes form og sprekkene mellom dem kan dermed gi assosiasjoner til planker og sagspor. Den røde og blå lyssettingen av broelementene setter skulpturen inn i et teatralsk miljø.

Sagbladet
Sagblad konstruksjon

Liv Anne Lundberg og Kyrre Andersen har gjennom 30 års samarbeid stått bak mange kunst- og utsmykkingsprosjekter. Blant deres mest sentrale arbeider regnes «Lysskulptur» ved Håkonshallen i Lillehammer (1994), «Bow» om bord på MS Serenade of the Seas (2003), samt glasskunstprosjekter ved henholdsvis Kolben kulturhus (2006), Åmli rådhus (2012) og Førde Videregående skole (2023). De har sammen utarbeidet kunstprosjekter til en rekke cruiseskip.

Naturlig og kunstig lys, samt innslag av ulike materialer som har en evne til å tolke lys, preger gjerne prosjektene deres.

Liv Anne Lundberg er utdannet ved Statens Håndverks og Kunstindustrihøgskole i Oslo innen klær og kostyme (1983), samt ved Statens lærerhøgskole i forming (1985).

Kyrre Andersen har sin utdannelse fra Statens Håndverks og Kunstindustrihøgskole i Oslo, Institutt for metall (1983). Etter studiene var han med å starte verkstedet og designfellesskapet «Trikk», som har markert seg med utstillinger i flere land. Kyrre Andersen underviser også i produktdesign ved Oslo Met.