ELVEBREDDEN KUNSTPARK

«Uendelighetsskulptur.Slangen» (2013) av Rolf Starup

Forrige kunstverk 3 Neste kunstverk 5
SLANGEN. UENDELIG
Hammering man

Skulpturen er en konstruksjon av buede stålrør, rotert i langsgående akse, satt sammen i et tre‐dimensjonalt symmetrisk mønster.

Skulpturkroppen utgjør en lukket krets, en uendelighetsskulptur. Den er utviklet i forhold til naturen og omgivelsene den skal stå i. Skulpturen er også laget for at barn skal kunne klatre og utfolde seg i den.

Skulpturen med ben er ca. 5 meter lang, 1,5 meter høy (høyeste punkt) og 1,8 meter bred. Under skulpturen er det anlagt et elliptisk basseng fylt med støtsand.

Tittelen er et resultat av at barn i området spontant begynte å omtale skulpturen som Slangen.

Slangen Skisse
Uendelighetsskulptur slangen konstruksjon

Rolf Starup arbeider med skulptur og installasjoner. Starup arbeider ofte med buede stålrør og elliptisk former og lar seg inspirere av geometri.

Han har stilt ut blant annet på Museet for samtidskunst og Stenersenmuseet og har utført offentlige kunstoppdrag blant annet på Rikshospitalet, St. Olavs hospital i Trondheim og på Sogndal videregående skole.

Starup har sin utdanning fra Statens Kunstakademi i Oslo (1987 – 1991)